Ogłoszenie dla grupy III i V

W dniu 18.10.2019 r. (piątek) – GRUPY III i V wyjeżdżają na wycieczkę do Pomiechówka. Prosimy o przyprowadzenie dzieci w dniu wyjazdu do godziny 8.30 (śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.00) oraz zapewnienie właściwej garderoby do panujących w dniu wyjazdu warunków atmosferycznych. Zajęcia będą odbywały się w terenie.  Powrót planowany jest około godziny 13.30