Kadra i grupy w przedszkolu

Dyrektor przedszkola:
Renata Stawczyk-Mizińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog terapeuta, ekspert MEN, kieruje pracą całego zespołu, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli.

Grupa I „Pszczółki”

Anna Korzeniewska – nauczyciel dyplomowany, pedagog terapeuta

Stanisława Tyszkiewicz – nauczyciel dyplomowany

Kodeks grupy :

 • kulturalnie zachowujemy się podczas posiłków
 • nie rozmawiamy;
 • sprzątamy zabawki po skończonej zabawie, pomagamy też innym nawet gdy niczym się nie bawiliśmy;
 • bezpiecznie i zgodnie bawimy się nie tylko w Sali ale tez na podwórku
 • słuchamy się nawzajem,
 • nie przerywamy innym w czasie wypowiedzi;
 • mówimy do siebie „normalnie”
 • nie przekrzykujemy się;
 • korzystamy z łazienki w bezpieczny sposób;
 • na spacerach,
 • wycieczkach nie oddalamy się od grupy;
 • dbamy o ptaki
 • w ogrodzie informujemy panie o tym, że chcemy skorzystać z toalety;
 • gdy wchodzimy i wychodzimy z przedszkola używamy form grzecznościowych „dzień dobry”, „do widzienia”

 

Grupa II „Krasnoludki”

Agnieszka Kamińska – nauczyciel mianowany, pedagog specjalny

Kodeks grupy:

OKAZUJEMY SOBIE SZACUNEK

Mówimy bez krzyku, z każdym się witamy,

Proszę, przepraszam, dziękuję – o tym pamiętamy.

DZIELIMY SIĘ ZABAWKAMI

Zabawki są wspólne dla mnie i dla ciebie,

Dziel się nimi chętnie, gdy ktoś jest w potrzebie.

SPRZĄTAMY ZABAWKI PO SKOŃCZONEJ ZABAWIE

Wszystkie przedszkolaki o zabawki dbają,

Po skończonej zabawie na pólki je odkładają.

KULTURALNIE ZACHOWUJEMY SIĘ PRZY STOLE

Z wielkim apetytem posiłki zjadamy,

Gdy wstajemy od stołu, krzesło przysuwamy.

KULTURALNIE ZACHOWUJEMY SIĘ W ŁAZIENCE

Mydła używamy gdy ręce są brudne.

Wodą je 0płuczemy, ręcznikiem suszymy – to nie takie trudne.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH

W ogrodzie biegamy, w berka się bawimy,

W sali i w łazience – po prostu chodzimy.

TRZYMAMY SIĘ BLISKO GRUPY

Na wycieczce, na spacerze pary maszerują,

Nikt od grupy nie odchodzi, wszyscy się pilnują.

ZGODNIE SIĘ BAWIMY

Bawimy się zgodnie, z uśmiechem na twarzy.

W miłej atmosferze nic złego się nie zdarzy.

 

Grupa III „Sówki – Mądre Główki”

Patrycja Buba – nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Kowarsz – nauczyciel mianowany

Kodeks grupy:

 • Słuchamy poleceń Pani.
 • Używamy „zaczarowanych” słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Dbamy o porządek w sali, odkładamy zabawki na miejsce.
 • Sprzątamy zabawki na umówiony sygnał muzyczny.
 • Jesteśmy gotowi do pomocy innym.
 • Bawimy się w zgodzie.
 • Dzielimy się zabawkami.
 • Jesteśmy mili, uprzejmi, koleżeńscy.
 • Mówimy umiarkowanym głosem.

 

Grupa IV „Żabki”:

Monika Wiśniewska – nauczyciel kontraktowy

Magdalena Głuszek – nauczyciel mianowany

Kodeks grupy:

 • dzielimy się zabawkami,
 • jemy kulturalnie,
 • mówimy cicho,
 • mówimy „Dzień dobry”,
 • pomagamy innym,
 • sprzątamy zabawki,
 • uczestniczymy w zajęciach,
 • zgłaszamy się do odpowiedzi,
 • zgodnie bawimy się z innymi,
 • odkładamy rzeczy na swoje miejsce,
 • dbamy o porządek,
 • jesteśmy mili i uprzejmi,
 • zawsze słuchamy naszej pani,
 • bawimy się bezpiecznie,
 • mówimy „Do widzenia”,
 • dbamy o higienę.

 

Grupa V „Słoneczka”:

Aneta Kurowska – nauczyciel kontraktowy

Magdalena Głuszek – nauczyciel mianowany

Kodeks grupy:

 • używamy zwrotów grzecznościowych,
 • sprzątamy zabawki po skończonej zabawie,
 • kulturalnie zachowujemy się podczas posiłków,
 • odpowiednio reagujemy na sygnały nauczyciela,
 • mówimy pojedynczo i słuchamy się nawzajem,
 • korzystamy z łazienki w bezpieczny sposób,
 • zawszę pilnujemy się grupy,
 • bezpiecznie i zgodnie bawimy się,
 • przestrzegamy zasad obowiązujących w przedszkolu

 

Oprócz kadry pedagogicznej mamy również w Przedszkolu personel administracyjno-obsługowy, w którego skład wchodzą: intendentka, pomoc nauczyciela w grupie I i w grupie II, woźne, kucharki i dozorcy.
Wspomaga nas także logopeda, Joanna Kostrząb i psycholog, Katarzyna Bińczyk.
Zajęcia z rytmiki oraz zajęcia rytmiczno-taneczne prowadzi Agata Szymańska.

Od wielu lat współpracujemy również z Uniwersytetem Warszawskim, pomagając w kształceniu nowych pokoleń nauczycieli. Odbywają się u nas praktyki ciągłe i asystenckie oraz obserwacje prowadzone przez studentów.