MISJA I WIZJA

Wizja przedszkola:  
Dziecko jest naszym wspólnym dobrem rodziców i przedszkola.
Wszystkie dzieci są nasze, bez względu na kolor skóry czy wyznanie

Współpraca z rodzicami oparta jest na kontakcie indywidualnym, udziale w uroczystościach, zajęciach otwartych, pracach na rzecz dzieci i przedszkola.
Współpraca z rodziną dziecka rozszerzona jest o współpracę ze środowiskiem lokalnym.
W naszej placówce dzieci mają możliwość eksperymentować, rozwijać swoje możliwości, poznawać siebie, jak również uczyć się kochać, szanować i dbać o przyrodę. 

Naszą misją jest:

Stworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i ich rodzicom.
Dbamy o wszechstronny, zrównoważony rozwój każdego dziecka. Traktujemy naszych wychowanków indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci są kochane, akceptowane i szczęśliwe. Rozwijamy gotowość do odkrywania świata. Kształtujemy społeczną i emocjonalną dojrzałość u naszych podopiecznych. Wpajamy poczucie własnej wartości. Kształtujemy u dzieci postawę szacunku dla środowiska i dbałości o nie. Wyrabiamy wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. W naszym przedszkolu dzieci rozwijają aktywność twórczą, zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, poznają swoje prawa oraz obcują ze sztuką.