Opłaty

Opłata za przedszkole za miesiąc maj   

Ze względu na duże odpisy, opłata za żywienie za miesiąc maj nie będzie zbierana 

 
 
Z uwagi na konieczność terminowego rozliczania wpłat przez przedszkole, przypominamy Rodzicom o obowiązkowym wnoszeniu opłat w dniach wyznaczonych przez przedszkole.
Rodzice, którzy nie dokonają wpłat w terminie, będą wykazywani na zaległościach (dwumiesięczna zaległość skutkuje skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków, zgodnie ze Statutem Przedszkola).
 
Stawka żywieniowa od września 2019r. wynosi 10 zł.

 

Konto bankowe dotyczące żywienia:

Przedszkole 124 ul. Dzielna 15b 01-029 Warszawa

85 1030 1508 0000 0005 5052 8053

 

Wpłata na Radę Rodziców – konto bankowe:

98 1020 1013 0000 0602 0002 5874

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 124 ul. Dzielna 15b 01-029 Warszawa